Advokater spesialisert innen erstatning etter yrkesskade

Utsatt for yrkesskade og trenger advokat?

En yrkesskade kan få store helsemessige og økonomiske konsekvenser. Møtet med et stort og profesjonelt forsikringsselskap kan virke tøft, og denne belastningen kommer i tillegg til de økonomiske og helsemessige konsekvensene av ulykken.

Yrkesskadesaker må behandles parallelt opp mot NAV og ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap. Regelverket kan være komplisert og vanskelig tilgjengelig. Ta derfor kontakt med spesialisert advokat så tidlig som mulig.

PersonskadeAdvokat1 er opptatt av å sikre våre klienter den erstatningen de faktisk har krav på. Våre kjerneverdier er spesialkompetanse, tilgjengelighet og forhandlingsstyrke. Vi bistår klienter i både inn- og utland.

Vi vil lede deg gjennom prosessen fra den innledende saksbehandlingen, gjennom forhandlinger og en eventuell rettslig prosess.

PersonskadeAdvokat1 jobber spesialisert med yrkesskade. Vi kjenner selskapets praksis og kan hjelpe deg med å stå opp i møtet med en profesjonell motpart. Vi har lang erfaring i å bistå skadelidte i arbeidet mot forsikringsselskapet og NAV.

Ta kontakt, og vi vil gi deg en kostnadsfri vurdering av din yrkesskadesak i løpet av 24 timer.

Vi ivaretar dine interesser.