• Advokatfirma - erstatning yrkesskade - Advokat yrkesskade
Kontakt oss for en gratis vurdering

Utsatt for yrkesskade og trenger advokat?

Advokater spesialisert innen erstatning etter yrkesskade

En yrkesskade kan få store helsemessige og økonomiske konsekvenser. Møtet med et stort og profesjonelt forsikringsselskap kan virke tøft, og denne belastningen kommer i tillegg til de økonomiske og helsemessige konsekvensene av ulykken.

Yrkesskadesaker må behandles parallelt opp mot NAV og ansvarlig yrkesskadeforsikringsselskap. Regelverket kan være komplisert og vanskelig tilgjengelig. Ta derfor kontakt med spesialisert advokat så tidlig som mulig.

PersonskadeAdvokat1 er opptatt av å sikre våre klienter den erstatningen man faktisk har krav på. Våre kjerneverdier er spesialkompetanse, tilgjengelighet og forhandlingsstyrke. Vi bistår klienter i både inn- og utland.

Vi vil lede deg gjennom prosessen fra den innledende saksbehandlingen, via forhandlinger og gjennom en eventuell rettslig prosess.

PersonskadeAdvokat1 jobber spesialisert med yrkesskade. Vi kjenner selskapets praksis og kan hjelpe deg med å stå opp i møtet med en profesjonell motpart. Vi har lang erfaring i å bistå skadelidte i arbeidet mot forsikringsselskapet og NAV.

Ta kontakt og vi vil gi deg en kostnadsfri vurdering av din yrkesskadesak i løpet av 24 timer.

Yrkesskade advokat spesialisert innen erstatning etter yrkesskade.
Vi ivaretar dine interesser!

Advokatene