Typiske yrkesskader

PersonskadeAdvokat1 har spesialkompetanse innen yrkesskadeerstatning.

Yrkesrelatert fallskade

Bygningsarbeider, anleggsarbeider, taktekkere og offshorearbeider, for å nevne noen, er særlig utsatt for fallskader. Mange oppdrag utføres i stor høyde, og et fall kan få alvorlige konsekvenser…

Les mer om erstatning etter fallskade

 

Yrkesrelatert verktøyskade

Mange alvorlige yrkesskader oppstår som følge av bruk av verktøy. Håndverkere, veiarbeidere, og bygg- og anleggsarbeidere er særlig utsatt for verktøyskader…

Les mer om erstatning verktøyskader

 

Yrkesrelatert klemskade

En stadig større del av mange jobber overtas av maskiner. Håndteringen av disse kan medføre risiko. Det er i dagens arbeidsmarked stort fokus på sikkerhet, forebygging og bruk av verneutstyr. ..

Les mer om erstatning etter klemskade

 

Vold på arbeidsplassen

Eksem og allergier kommer i mange former, og det kan være vanskelig å kartlegge om dette er yrkesutløst. Eksem og allergi er å anse som yrkesutløst dersom plagene skyldes skadelig påvirkning i arbeid. Dette må i de fleste tilfeller utredes av en spesialist…

Les mer om erstatning etter vold på arbeidsplassen

Personskade Advokat 1 er spesialisert innen yrkesskadeerstatning og erstatning etter annen personskade.