Typiske yrkesskader

PersonskadeAdvokat1 har spesialkompetanse innen yrkesskadeerstatning.

Erstatning etter fallskade

Yrkesrelatert fallskade

Bygningsarbeider, anleggsarbeider, taktekkere og offshorearbeider, for å nevne noen, er særlig utsatt for fallskader. Mange oppdrag utføres i stor høyde, og et fall kan få alvorlige konsekvenser…

LES MER OM ERSTATNING ETTER FALLSKADE

Kuttskade kan gi krav på erstatning

Yrkesrelatert verktøyskade

Mange alvorlige yrkesskader oppstår som følge av bruk av verktøy. Håndverkere, veiarbeidere, og bygg- og anleggsarbeidere er særlig utsatt for verktøyskader…

LES MER OM ERSTATNING ETTER VERTØYSKADER

Erstatning etter klemskade på jobb - Yrkesskade Advokat

Yrkesrelatert klemskade

En stadig større del av mange jobber overtas av maskiner. Håndteringen av disse kan medføre risiko. Det er i dagens arbeidsmarked stort fokus på sikkerhet, forebygging og bruk av verneutstyr. ..

LES MER OM ERSTATNING ETTER KLEMSKADE

Erstatning etter vold på arbeidsplassen

Vold på arbeidsplassen

Eksem og allergier kommer i mange former, og det kan være vanskelig å kartlegge om dette er yrkesutløst. Eksem og allergi er å anse som yrkesutløst dersom plagene skyldes skadelig påvirkning i arbeid. Dette må i de fleste tilfeller utredes av en spesialist…

LES MER OM ERSTATNING ETTER VOLD PÅ ARBEIDSPLASSEN